Terug Home

Terugbetaling


Tegemoetkoming/Terugbetaling
Doordat uw therapeut geregistreerd en erkend is door een aantal mutualiteiten (vb.erkenningsnummer CM 09852428) kan er terugbetaling/tussenkomst in de consultatiekosten bekomen worden. 


Ook de Voorzorg (Antwerpen en Limburg) voorziet in een tegemoetkoming voor psychologische bijstand voor jongeren van 5 tot en met 18 jaar, of zolang ze recht hebben op kinderbijslag.


Securex verleent tussenkomst voor kinderen en jongeren jonger dan 19 jaar, voor klanten die zijn aangesloten bij Comfort+.


Ook de Landsbond van Liberale mutualiteiten verleende erkenning waardoor naast de tussenkomst in therapie aan jongeren en kinderen ook een tussenkomst is voor therapie aan leden bij wie kanker is vastgesteld en aan hun partner of familieleden (tot in de tweede graad) en dit gedurende de (kanker)behandeling en tot 2 jaar na de behandeling.


Indien u graag wenst te weten of uw therapiesessie in aanmerking komt voor tussenkomst door uw mutualiteit, neem dan bij voorbaat contact op met uw ziekenfonds en vraag hen naar het formulier en de formaliteiten.


Veelal vraagt het ziekenfonds om doorverwijzing door de huisarts, specialist, CLB enz.