Terug Home

Interactionele Vormgeving


Hoe werkt een therapeut in de Interactionele Vormgeving?

 

Interactionele Vormgeving (I.V.) is een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve en eclectische visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model.

 

In het nieuwe geheel dat I.V. vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen.

 

Interactionele Vormgeving beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van de menselijke problemen en de uniciteit van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie.

 

I.V. integreert experiëntiële met systemische elementen, een lichaamsgerichte benadering met gesprekstherapie. I.V. sluit aan bij de vernieuwingen in psychotherapie omdat het oog heeft voor de grotere context en een meersporenbeleid.

 

 

Wat betekent dit concreet voor de cliënt?

 
   
Een therapeut in de Interactionele Vormgeving (I.V.) beschikt over een waaier van technieken (cognitieve, gedragstherapie, psychoanalyse, Gestalt, psychosynthese, systemisch werken, contextuele benadering, creatieve therapie, NLP…). Hoe gewerkt wordt sluit aan bij de voorkeuren (gevoel, handelen of denken) van de cliënt. Respect voor de draagkracht van de cliënt en zijn omgeving staan steeds centraal.